Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije. Danes jih z različnimi tehnologijami pretvarjamo v oblike energije, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. Pomembno pa je, da so to čisti viri, ki imajo na okolje pozitiven učinek.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better”.
Albert Einstein

Ecos